شرکت تیتان بعنوان تخصصی ترین طراح و سازنده جرثقیل درایران با بیش از یک دهه حضور موفق در صنایع مختلف و بازارهای صادراتی توانسته است شایستگی اعتماد کارفرمایان بزرگ در صنایع مختلف را کسب نماید.
بکارگیری نیروهای انسانی متخصص در بخش های مختلف شرکت از طراحی تا ساخت و همچنین استفاده از نرم افزارهای تخصصی طراحی جرثقیل و استانداردهای معتبر در ساخت و نصب و کنترل کیفی از ویژگیهای متمایز این شرکت می باشد.
برقراری ارتباط بین واحدهای مختلف شرکت منطبق با نرم افزار ERP و پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند محور موجب افزایش بهره وری و کاهش زمان تولید محصولات شرکت همراستا با ارتقاء کیفیت شده است.
حضور تخصصی شرکت تیتان در بازار جرثقیل ایران منجر به برقراری ارتباط با بزرگترین سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات جابجایی مواد در دنیا شده است.