شرکت تیتان بعنوان تخصصی ترین طراح و سازنده جرثقیل درایران با بیش از یک دهه حضور موفق در صنایع مختلف و بازارهای صادراتی توانسته است شایستگی اعتماد کارفرمایان بزرگ در صنایع مختلف را کسب نماید.
بکارگیری نیروهای انسانی متخصص در بخش های مختلف شرکت از طراحی تا ساخت و همچنین استفاده از نرم افزارهای تخصصی طراحی جرثقیل و استانداردهای معتبر در ساخت و نصب و کنترل کیفی از ویژگیهای متمایز این شرکت می باشد.
برقراری ارتباط بین واحدهای مختلف شرکت منطبق با نرم افزار ERP و پیاده ...

ادامه