طراحی و مهندسی


1. ویژگیهای طراحی
1-1 سازه فلزی
طراحی سازه بر اساس آیین نامه  های بین المللی طراحی جرثقیل نظیر (انجمن آمریکایی سازندگان جرثقیل )و FEM (اتحادیه اروپایی سازندگان تجهیزات جابجایی مواد ) و رعایت کلیه اصول علمی در طرح و محاسبه انجام می شود . شرایط مختلف بهره برداری و بارگذاری تعریف و شبیه سازی می گردد و در بار گذاریهای بحرانی مواردی نظیر تنش (Stress) خستگی(Fatigue) تغییرشکل وجابجایی(deflection &deformation ) تحلیل ارتعاشی (vibration analysis) کمانشی وناپایداری(buckling & instability)کنترل میشوند


__________________________


سازه جرثقیل بصورت نرم افزاری شبیه سازی گشته و رفتار آن در هنگام بار گذاریهای بحرانی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا از بروز هرنوع ایراد در محصول نهایی جلوگیری به عمل آید .

2-1 اجزاء مکانیکی

طراحی و ساخت اجزاء و اتصالات مکانیکی با توجه به وزن سازه و ماکزیمم نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارد بر چرخها و اتصالات و همچنین تعداد سیکل کاری و بر اساس رسیدن به حداکثر بهره وری  و جلوگیری از هرگونه توقف احتمالی جرثقیل صورت پذیرفته است . 

________________________

3-1 تجهیزات الکتریکی : 

تابلو های سیستم برقی جرثقیل بر اساس استاندارهای IEC 34-144-157-158-255-269-292N  و سری استانداردهای  EN 60034ساخته شده و در طراحی این نوع تابلو ها  با محاسبه حداکثر جریان اتصال کوتاه قدرت قطع تجهیزاتی همانند کلیدها و فیوزها چک میگردد در این نوع محاسبات حداقل جریان اتصال کوتاه نیز محاسبه شده و پروتکشن های مورد نظر جهت حفاظت تجهیزات و اپراتور در نظر گرفته می شود .جهت سهولت در راه اندازی سیستم و عیب یابی آن معمولا از کلیدهای MPBC با قدرت قطع 100KA استفاده شده که این نوع کلیدها با توجه به خصوصیت طراحی آنها علاوه بر حفاظت موتور ، مسائل مربوط به جریان راه اندازی موتورها را نیز پوشش می دهند . مسائل مربوط به حفاظت اشخاص در مقابل ولتاژ تماسی(56V) طبق استاندارد با استفاده از سیستم ولتاژ کاری پایین (PELV) مد نظر قرار گرفته است .
لازم به ذکر است با توجه به طول مسیر کابل فرمان دراین نوع سیستم مسائل مربوط به ظرفیت  خازنی در کنتاکتور ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات مورد نیاز جهت جلوگیری از ایجاد ولتاژ مازاد بر روی بوبین کنتاکتوردر شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.
در ساخت تابلوی برق جرثقیل, با توجه به ویژگیها نوسانی بودن ولتاژ و فرکانس در شبکه برق ایران, تمهیدات کاملی جهت حفاظت تجهیزات الکتریکی جرثقیلها بخصوص موتورها در مقابل نوسانات شبکه برق متناسب سطح کیفی انتخاب شده در نظر گرفته شده است. 


2.  استانداردهای مورد استفاده در ساخت
طراحی سازه بر اساس استاندارد طراحی و ساخت جرثقیل آمریکا ( CMAA) و طراحی ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی بر اساس استاندارد ( FEMFEM ) اروپا صورت پذیرفته است.

3. استانداردهای مورد استفاده در رنگ آمیزی و پاک سازی

رنگ آمیزی سطح مطابق با شرایط محل نصب و میزان رطوبت و خورندگی محیط و با استفاده از تولیدات شرکت رنگان فر(دارای تأیدیه بین المللی)  و متناسب سطح کیفی اعلام شده در جدول مشخصات فنی صورت می پذیرد. 

4. جوش کاری و استانداردهای مورد استفاده در آن

برای انواع جوشهای مورد استفاده در ساخت سازه و اتصالات جرثقیلWPS(دستورالعمل جوشکاری)براساس استانداردهایAWS D 1.1 – AWS D 14.1تهیه گردیده و کلیه جوشکاران شرکت دارای مدارک تخصصی بوده و بطور کامل تحت آموزش قرار دارند.